"
اخبار و اطلاعیه ها/اطلاعیه مجامع

آگهـى دعوت مجمع عمومى فوق العـاده نوبـت سوم


بازدید:29


آگهـى دعوت مجمع عمومى فوق العـاده نوبـت سوم

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان راس ساعت 16 بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ 1398/08/19 در محل سالن شهید بهشتى اصفهان واقع در اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، جنب دبیرستان  منیر(خوارزمی) برگزار می گردد

از کلیه اعضاى محترم شرکت تعاونى دعوت به عمل مى آید شخصا ً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در جلسه حضور به هم رسانند . ضمنا به اطلاع مى رساند که به موجب ماده 19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومى تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر سه راى و هر شخص غیر عضو تنها یک راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمایندگى مى بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1398/08/18 در دفتر شرکت تعاونى واقع در اصفهان ، خ کاوه ، خ بهارستان شرقى ، انتهاى خیابان ورزشگاه، پلاك 7 حاضر تا پس از احراز هویت و تائید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نماید .


دستور جلسه :

1 :اصلاح ماده 6 اساسنامه (در خصوص تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونى )

2 :اصلاح ماده 12 اساسنامه (در خصوص شرایط اختصاصى عضویت)

هیئت مدیره شرکت تعاونى مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهاناطلاعیه ها
© 2019 - کلیه حقوق متعلق به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 5 اصفهان  است.
Top